Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Cailleach an Airgid

Publié le par Delphine

Dá bhfeicteása an steam ag gabháil siar Tóin Uí Fhloinn,
Is a cuid rothaí ag dul timpeall siar óna ceathrúnaí,
Dá gcorraínnse an stiúir naoi n-uaire ar a cúl,
Ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid.

Sí do mhamó í, sí do mhamó í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is chuirfeadh sí cóistí ar bhóithrí Chois Fharraige.

Tá beirt ag goil ag pósadh, beirt ag goil ag pósadh,
Beirt ag goil ag pósadh ar an mbaile sin againne,
Tá beirt ag goil ag pósadh, beirt ag goil ag pósadh,
Seán Shéamais Mhóir agus Máire Ní Chathasaigh.

Sí do mhamó í, sí do mhamó í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is d’íosfadh sí feoil Dé hAoine is Dé Sathairn.

Muise, measann tú an bpósfaidh, an measann tú an bpósfaidh,
Measann tú an bpósfaidh cailleach an airgid?
Tá a fhios agamsa nach bpósfaidh, tá sé ró-óg
Ó, tá sé ina réice agus d’ólfadh sé an t-airgead.

Sí do mhamó í, sí do mhamó í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is chuirfeadh sí cóistí ar bhóithrí Chois Fharraige.

Nach raibh mise aréir i mbealach an chinn,
Bhí mo chuid eangachaí sínte agam siar leis an bhfarraige,
Ach céad faraor géar dearnadh orm sléacht,
Ó, tháinig na fíogaigh agus rinneadar slad orm.

Sí do mhamó í, ó, goirm go deo í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is chuirfeadh sí cóistí ar bhóithrí Chois Fharraige.

Mar nuair a bhí mo dheaideo ina leaidín beag óg,
Ó, cheannaigh sé an eangach seo thiar i gCois Fharraige,
B’fhearr liomsa go mór mo dhá láimh a dhó
Ná eangach Dheaideo a bheith caite cois balla agam.

Sí do mhamó í, ó, goirm go deo í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is chuirfeadh sí cóistí ar bhóithrí Chois Fharraige.

Éirigh suas, a Sheáin, is beir ar do bhiorán,
Agus féach a ndeasófá píosa den eangach seo,
Mar bhí sé i do dhream is tá sé i do láimh,
Is ba mhaith an fear báid tú ar thalamh is ar farraige.

Sí do mhamó í, sí do mhamó í,
Sí do mhamó í, sí cailleach an airgid,
Sí do mhamó í, ó bhaile Iorrais Mhóir í,
Is d’íosfadh sí feoil Dé hAoine is Dé Sathairn.

 

If you were to see the steam going west'd O'Flynn,
is its wheels going around back from their flanks,
both the LED gcorraínnse nine times to the rear,
is not she keeps pace with the hag with the money.

She is your granny, she is your grandmother,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would put coaches on Connemara Coast bye roads.

Two was going to marry, marrying two appetites,
two was going to marry the town that our,
Two was going to marry, marrying two appetites,
John James Eustace and Mary Casey.

She is your granny, she is your grandmother,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would eat meat Friday is Saturday.

Well, you think the wedding, do you think the wedding,
you reckon the wedding drink the money
know that my wedding, he is too young
Oh, it is a sale and he would drink the money.

She is your granny, she is your grandmother,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would put coaches on Connemara Coast bye roads.

I was not in the way the head last night,
was I extended my previous eangachaí the sea,
But first I sadly massacres were made,
Oh, the Dogfish came and made ??me kill.

She is your granny, from, her blue forever,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would put coaches on Connemara Coast bye roads.

So when my Grandad was a little leaidín young,
Oh, he bought the western grid in Cois Sea this,
I prefer to have my two hands burning
Do grid Grandad be worn along my wall.

She is your granny, from, her blue forever,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would put coaches on Connemara Coast bye roads.

Rise up, John, is bring your pin,
and see a piece of grid ndeasófá this,
as it was for a class that is in your hand,
is the man wants you boats on land and sea.

She is your granny, she is your grandmother,
she is your grandmother, she hag with the money,
she is your granny, from the town of Erris home,
is she would eat meat Friday is Saturday.

Commenter cet article